Pzrts - Cmrts 09:00 - 20:30
Başakşehir - İstanbul
+90 533 599 27 43

Koruyucu Ve Önleyici Ortodonti Tedavisi

Koruyucu Ve Onleyici Ortodonti Tedavisi

Koruyucu Ve Önleyici Ortodonti Tedavisi

Koruyucu ve önleyici ortodonti tedavisi ilerleyen yaşlarda ve zamanlarda ortodontik problemlerin oluşmasını önlemek böylece tedaviye gerek bırakmamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Çocukluktan itibaren düzenli diş kontrolü yapılarak ortaya çıkabilecek ortodontik problemler önceden teşhis edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır. Uygulanan koruyucu tedaviler sayesinde ortodontik problemler engellenmektedir.

2 yaşından itibaren diş ve ağız temizliğine düzenli aralıklarla başlanmalıdır. Düzenli olarak ağız ve diş sağlığını koruyucu işlemlerin yapılmaması süt dişlerinin ömür boyu sürecek bozukluklara sebebiyet vermesi söz konusu olmaktadır. Ancak süt dişlerin çıkmasından itibaren periyodik aralıklarla diş hekimini ziyaret etmek gerekmektedir. Bu sayede süt dişlerden başlamak üzere kontroller yapılarak çocuğun yaşamı boyunca güzel bir gülüşünün olması sağlanmaktadır.

Erken yaşlarda diş kontrolüne başlanması yalnızca ortodontik problemlerin önceden teşhisi amacıyla değil aynı zamanda çocuklarda oluşan kötü alışkanlıkların da giderilmesini sağlamaktadır. Çocuk yaşlarda başlanan düzenli kontroller sayesinde parmak emme, diş gıcırdatma ve buna benzeyen birçok kötü alışkanlığında engellenmesi sağlanmaktadır.

Ortodonti Tedavisi Nasıl ?

Ortodonti dişlerin çene ile birleşimi ve ağız içerisindeki dizilimleri üzerine araştırma ve tedavi uygulama işlemlerini kapsayan bir bilim dalıdır. Dişlerdeki çarpışıklık, diş aralarında boşlukların oluşması, alt çenedeki dişlerle üst çenedeki dişlerin tam kapanmaması gibi problemlerin giderilmesi için tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Birçok sebepten dolayı ortodontik problem ortaya çıkabilmektedir. Çocukluk yaşlarda periyodik aralıklarla yapılmayan diş kontrolleri oluşabilecek ortodontik problemlerin önceden engellenmesi şansını ortadan kaldırmaktadır. Bu gibi durumlarda başta diş teli denilen ortodontik tedavi yöntemi olmak üzere farklı yöntemler kullanılarak hastanın diş problemleri tedavi edilmektedir. Ortodontik tedavinin çeşidine ve boyutuna göre tedavi yöntemleri de farklılaşmaktadır. Ortodontik tedavileri uzun süre gerektiren hem hekim hem de hasta için dikkat edilmesi gereken durumların olduğu bir süreçtir. Ortodonti tedavi yöntemleri:

  • Diş teli uygulaması
  • Plak uygulaması

Bu uygulamalar dışında tedavi kapsamında diş çekimi de gerçekleştirilebilmektedir. Ağız içerisinde herhangi bir çürük yahut eksik diş olma durumunda öncelikle bu problemin tedavi edilmesi gerekmektedir. Genellikle erken diş düşürme, diş kaybının yaşanması, çarpışıklık, dişlerde öne veya geriye anormal eğilme gibi durumla çocukla önemsenmeyen bazı alışkanlıklar nedeniyle olabilmektedir. Özellikle 4 yaşından itibaren ağızda var olan problemler kalıcı olabilmektedir. Uzun sürelerle biberon kullanımı, yalancı emzik kullanımı, parmak emme gibi alışkanlıklar ortodontik problemlerin başlıca nedenleri arasında yer alır. 4 yaşından önce koruyucu ve önleyici ortodonti tedavisi mutlaka tercih edilmelidir. Çocukta bu tür olumsuz alışkanlıkların görülmesi durumunda zaman kaybetmeden diş hekimine müracaat edilmelidir.

Erken yaşlarda diş hekimine müracaat edilmesi ile diş hekimi hastasını takip etmeye başlar. Yapılan kontroller ve hastanın yakın takibi ile ortodontik problemlere yol açabilecek olumsuz alışkanlıklar tespit edilir. O alışkanlıkların bırakılması için gerekli planlama yapılarak uygulamaya koyulur. Ancak bu süreci tamamlamayan yahut imkanı olmayan hastaları tedavisine en erken 7 yaşında başlanabilmektedir. Çocukluk döneminde ortodonti tedavisi olarak da adlandırılan bu süreçte süt dişlerinin yerine çıkacak olan dişlerin takibi ve muayenesi ile başlamaktadır. Tedavi çapraz kapanış, çene asimetrisi ölçüleri, çene darlığı, dişler için yerin uygun olup olmama durumu, daimi dişlerin çene içerisinde gömülü kalması gibi durumlar takip edilerek tespit edilmekte ve engellenmektedir. Koruyucu ve önleyici ortodonti tedavisi kapsamına giren daha basit ama kesin sonuçların elde edildiği yöntemler bu süreçte tercih edilmektedir. Bu sayede çenenin veya dişlerin tam kapanış sağlayamaması problemi, ağız kapalı durumunda çenede kayma problemi, dişlerin kapanmaması ve dişler arasında boşluk, dişlerin çapraz veya üst üste olması durumu, çiğneme ve ısırma işlevlerinde problem yaşanması gibi problemler engellenmekte ve kısa süre içerisinde net bir şekilde tedavisi gerçekleşmektedir.

Ortodonti Fiyatları

Koruyucu ve önleyici ortodonti tedavisi yine çok erken yaşlardan ortodontik problemlerin tespit edilerek önlenmesi mümkündür. Ortodontik tedavisinin erken yaşlarda başlamaması ilerleyen süreçte çok daha teferruatlı tedavilerin gereksinimini artırmaktadır. Tedavi süresinin uzaması da hem tedaviye ayrılması gereken süreyi hem de tedavi bütçesini arttırmaktadır. Bu nedenle çocukluk yaşlarda koruyucu ve önleyici tedavinin mutlaka uygulanması gerekmektedir. Muayene sonucunda tespit edilen problemlere yönelik gerçekleştirilecek olan tedaviler çok daha uygun fiyatlarla sunulmaktadır. Çocuğunuzun sosyal hayatında özgüveni yüksek gülüşüyle sürekli pozitif bir birey olabilmesi için onun gülüşünü korumanız mümkündür.